Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Macskavédő Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő) online hirdetésfeladási tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a hirdetések feladásának, és a hirdető - kereső közötti kapcsolatfelvétel elősegítés céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználók személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 1112. Budapest Cseresznye utca 45.
Az adatkezelő elérhetősége: info@cicaorokbefogadas.hu
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-128079/2017.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Vásárolt kiemelés esetén Számlázási cím
Az adatgyűjtés célja: a hirdetésfeladás teljesítése és számlázás.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Magyar Macskavédő Alapítvány informatikai munkatársai.
Az adatkezelés időtartama: határozatlan. A felhasználó saját kérésére tudja törölni fiókját, így adatai is törlésre kerülnek.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a weboldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. Ha korábban kiemelési megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Adatkezelési szabályok

Elfogadom, hogy a Magyar Macskavédő Alapítvány (székhelye: 1112. Budapest Cseresznye utca 45. Nyilvántartási száma: 01-01-0012420; adószáma: 18901827-1-43) által a www.cicaorokbefogadas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.